JAVA – MySQL – Polskie znaki

Ostatnimi czasy musiałem pobrać z bazy danych miasto które mogło być wpisane jako:

Książ Wielkopolski lub Ksiaz Wielkopolski.

Standardowa konstrukcja:

SELECT * WHERE miasto=”ksiaz wielkopolski”;

nie zdawała rezultatu, po kilku godzinach prób i błędów z regexami znalazłem dość ciekawe rozwiązanie wykorzystujące polecenie LIKE

polecenie, które wyszuka nam oba miasta wygląda następująco:

SELECT * WHERE miasto LIKE „Ksi%% Wielkopolski”;

Oczywiście przed wysłaniem polecenia do bazy danych zbudowałem filtr który zamienia wszystkie polskie znaki z ogonami na %.

miasto = miasto1.replace(„ą”,”%”)

 

 

 

Reklamy

Python – instalacja środowiska

Aby móc uruchomić programy napisane w Pythonie wystarczy nam IDLE . Możemy  w nim pisać także proste programy jednak nie będziemy mieli takich udogodnień jak podpowiadanie i sprawdzanie składni.

python2
Konsola Pythona

IDLE Pythona pobierzemy z strony: www.python.org/downloads/

Na stronie downloads ukażą nam się rożne wersje Pythona, naturalną rzeczą było by zainstalowanie najnowszej wersji… jednak w Pythonie kolejne wersje nie zawsze są kompatybilne z wersją poprzednią. Nie wszystkie biblioteki oraz składnia kodu może działać poprawnie. Bezpiecznym rozwiązaniem jest pobranie wersji 2.7 ( dużo jest literatury do tego wydania ) lub wersje 3.4 która ma trochę inny sposób pisania kodu. w tym tutorialu będziemy opierać się na wersji 3.4 i nie będziemy zajmować się wygaszaną linią Python 2.x

Po pobraniu i zainstalowaniu IDLE Pythona ( klikamy ciągle dalej ), należy zainstalować środowisko w którym będziemy pisać programy. Moim ulubionym jest Pycharm do pobrania z strony https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows . Na stronie wybieramy darmową wersję – Community.

python1
środowisko PyCharm

Po zainstalowaniu Pycharm , pozostało nam zainstalować bazę MySQL aby mieć gdzie gromadzić dane zebrane przy  pomocy Pythona. Ten punkt możesz pominąć i powrócić do niego w momencie jak zaczniemy operować na bazach danych.

MySQL wybieramy w wersji Community, zalecam z zainstalowanie wersji dewelopers. otrzymamy Workbencha dzięki któremu będziemy mogli łatwo zarządzać bazami danych, podglądać wartości oraz monitorować obciążenie systemu. Wersję community można pobrać z tego linka https://dev.mysql.com/downloads/installer/ .

Jedna bardzo ważna uwaga, instalując MySQL należy wybrać: Python Driver for MySQL (Connector/Python) w sekcji Connectors . Dzięki temu sterownikowi Python będzie mógł połączyć się z bazą danych. Pozostałe sterowniki możemy dodać według uznania może kiedyś będziecie chcieli programować w innym języku to sterowniki będą gotowe.

Interesujące nas komponenty przerzucamy strzałkami na prawą stronę a następnie klikamy next:

instalacja_mysql
Instalacja MySQL, wybrane komponenty przerzucamy strzałkami na prawą stronę

Na samym końcu instalacji będzie trzeba podać hasła do konta root bazy danych, hasło warto sobie gdzieś zapisać ponieważ jeszcze się przyda.

Po instalacji wyżej wymienionych komponentów mamy gotowe środowisko programistyczne i możemy zacząć pisać pierwsze programy

 

Python Wprowadzenie

Python jest językiem skryptowym wysokiego poziomu, jego zaletą jest bardzo prosta składnia wybaczająca wiele błędów programowania. Programy napisane w Pythonie możemy przenosić pomiędzy różnymi systemami, uruchomiając go w konsoli.  Mechanizm ten wymusza ,że program jest kompilowany dopiero w momencie uruchomienia i każdy może  może zobaczyć kod i dowolnie  modyfikować.

W pracy Python idealnie nadaje się do automatyzowania powtarzalnych czynności, prowadzenia badań. Średnio nadaje się do obliczeń, ponieważ jest dość wolny w stosunku do innych języków programowania

python1

Historia Pythona
Python został opracowany przez Guido van Rossum w późnych latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych w Narodowym Instytucie Badań Matematyki i Informatyki w Holandii.

Python jest pochodną wielu innych języków, takich jak ABC, Modula-3, C, C ++, Algol-68, Smalltalk i Unix shell .

Cechy Python’a:

  • Łatwy do nauczenia: Python posiada kilka słów kluczowych, proste struktury i jasno zdefiniowaną składnię się.
  • Łatwy w utrzymaniu kod źródłowy .
  • Duża biblioteka standardowa.
  • Python obsługuje tryb interaktywny, który umożliwia interaktywne testowanie i debugowanie fragmentów kodu.
  • Python może działać na wielu różnych platformach sprzętowych.
  • Można dodawać moduły niskopoziomowe do interpretera Pythona.
  • Dostarcza interfejsy do popularnych  baz danych.
  • Obsługuje aplikacje GUI, które mogą być swobodnie przenoszone pomiędzy różnymi systemami

W następnych artykule przygotujemy środowisko programistyczne zainstalujemy Pythona wraz z silnikiem baz danych.